K?r?kkale Tesisi

K?r?kkale Tesisi

K?r?kkale ili Hac?lar Mevkiinde yer alan tesis 2005 y?l?nda hizmete aç?lm?? olup, 9.930 m2 toplam alan üzerinde Motorin, Benzin, LPG ve Madeniya? ürün gruplar?n?n depolama ve ikmali yap?lmaktad?r.

AKARYAKIT                                                                                                                                     :

Depolama Kapasitesi :  4.730 m³ Beyaz Ürün ( 4.700 m³ Motorin, 30 m³ Benzin)              

Tank Say?s?                   :  6

Ada / Peron Say?s?       :  1 Adet Üstten Dolum Adas? / 2 Peron

Dolum Kapasitesi        : 27 araç/gün

LPG                                                                                                                                                     :

Depolama Kapasitesi :  460 m³ LPG

Tank Say?s?               :  4

Ada / Peron Say?s?       :  1 Adet Dolum Adas?

Dolum Kapasitesi        : 18 araç/gün

MADEN?YA?                                                                                                                                  :

Toplamda 1.000 ton depolama kapasiteli, kapal? madeniya? ambar? mevcut olup, ?ç Anadolu Bölgesi’ne tüm da??t?mlar buradan yap?lmaktad?r.

IMG-OUR

IMG-OUR