POLİTİKALARIMIZ

AKARYAKIT FİYATLARI POLİTİKASI

Sektördeki tüm akaryakıt dağıtım şirketleri 01.01.2005 tarihinden itibaren Petrol Piyasası Kanunu uyarınca Serbest Fiyatlandırma Sistemi`ne geçmiştir. Buna göre her dağıtıcılar farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest, bayiler de dağıtım şirketinin kendisine tavsiye ettiği tavan pompa satış fiyatlarını ya da bulunduğu bölgedeki rekabet koşullarını da değerlendirerek kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttir.

Ürün Fiyatlandırması aşağıdaki unsurların bir araya getirilmesi sonucunda belirlenir,

Ürün Fiyatı : Gümrüklü veya Gümrüksüz Rafineri fiyatı.

Gümrüklü Rafineri Fiyatı : Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri satış fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı :Türkiye’de ve özellikle Akdeniz çanağı ülkelerinde CIF MED Akdeniz piyasaları dikkate alınır. Buna göre son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek, fiyat değişim farkı oluşumuna göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.

Toptancı Marjı: Yerli rafineri ve toptancılar tarafından ürün fiyatına eklenen kar marjı.

Gelir Payı: Ulusal ürün stoğunun tamamlayıcı kısmının tutulabilmesi için tüketici fiyatlarına ilave edilen EPDK payıdır.

Entegre Marj (Dağıtıcı ve Bayi Marjı Toplamı) : Ürünlerin temininden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar maliyet ve karları içeren marjdır.

Depo Satış Fiyatı : Ürünün temin fiyatı üzerine şirket marjı ile servis ücreti eklenerek ilgili depolar için satış fiyatları belirlenir. Şirket marjı belirlenirken, ürün maliyetleri, depo ve bayilere yapılan yatırımlar, pazarlama ve diğer faaliyet konuları için oluşan maliyetler değerlendirmeye tabi tutulur.

Pompa Satış Fiyatı : Dağıtım şirketi tarafından, depo satış fiyatı üzerine bayinin çeşitli masrafları ve bulunduğu bölgenin nakliye ücretlerinin de eklenmesiyle, tavsiye edilen pompa satış fiyatı oluşturulur ve bayilere bildirilir. Bayi, tavsiye edilen pompa fiyatını uygulamakta veya bulunduğu bölgenin rekabet koşullarına göre pompa satış fiyatını belirlemekte serbesttir.

Toplam Vergi : Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisinin (KDV) toplamıdır.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

BESTOİL olarak; çalışanlarımız, bayilerimiz, alt işverenlerimiz ve müşterilerimiz ile tüm faaliyetlerimizi Sağlık, Emniyet ve Çevre bakımından etkin olarak yönetmeyi amaçladık. Amacımıza ulaşmak için;

Tüm faaliyetlerimiz esnasında insan sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye karşı duyarlı olacağımızı öncelikli ilkemiz olarak benimsediğimizi,

Yönetim olarak; politikamızı oluşturan her bir unsurun yerine getirilmesi için liderlik etmeyi, çalışanlarımızın ve bayilerimizin de buna bağlı kalmalarını sağlamayı amaçladığımızı,

Faaliyette bulunduğumuz tüm iş alanlarında Sağlık, Emniyet ve Çevre konularında yürürlükte olan mevzuat, standart ve şartlara tam ve eksiksiz olarak uyum sağlayacağımızı,

İş sahalarımızda sağlık, emniyet ve çevresel unsurları sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutarak, önleyici tedbirleri almak sureti ile olası riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi,

Çalışan sağlığını korumak için sağlık, emniyet ve çevre standartlarına uygun çalışma ortam ve şartlarını sağlayacağımızı,

Olası acil durumlara en etkili müdahaleyi yapabilmek için gerekli ekipman ve müdahale senaryolarını hazır bulunduracağımızı,

Faaliyet alanlarımızda oluşabilecek çevresel etkileri asgariye indirebilmek için, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak, ortamlarda oluşabilecek emisyonları takip edeceğimizi ve oluşacak atıkların geri dönüşümünü sağlayacağımızı,

Sağlık, Emniyet ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için hedefler belirleyerek, izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımız ve alt işverenlerimize eğitimler vererek ve önerilerini alarak gerekli çalışmaları yapacağımızı,taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ POLİTİKAMIZ

Akaryakıtın ve Madeni yağ ürünlerinin temin ve tedarik sürecinden başlayarak, depolanması, taşınması, dağıtımı, bayiliği ve son tüketiciye satışına kadar olan her bir süreç içerisinde, yapmış olduğumuz denetimler ile ürün ve hizmetin kalitesine önem vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde karşılamayı kendimize ilke olarak belirledik. Bu sayede müşteri ve paydaşlarımızın memnuniyeti amaçlanmıştır.

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili paydaş ve son kullanıcılarımızın istek ve önerilerini, 7 gün 24 saat iletebilecekleri sistem ve araçlar kullanılarak rahatça iletilebilir olması, gelen her nevi başvuruların koşul ve şart belirtilmeksizin, adil ve gizlilik içinde ele alınarak, değerlendirilmesi ve ilgili faaliyet aşamalarının sürekli olarak kontrol edilerek iyileştirilmesini kapsayan müşteri odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Müşteri ve paydaşlarımızdan gelen geri bildirimleri yasal süreç ve şartlar ile şirket politikaları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutmak sureti ile uygulanabilir çözümler sunmak, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve haklarını korumak için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Geri bildirimlerin ne şekilde yapılacağı müşteri,  çalışan ve bayilerimize tariflenerek bilgi sahibi olmaları, bildirimlere aciliyete göre cevap önceliği verileceği bildirilmektedir. Sunulan hizmetin her bir aşamasında en yüksek seviyede müşterileri memnuniyetini sağlayarak, güven ve sadakatlerini kazanmak amaçlanmıştır.

Memnuniyeti daim ve sürdürülebilir kılmak için, müşteri ve paydaşlarımızın bugün ki ve gelecekteki ihtiyaçlarının izlenerek, beklentilerinin karşılanmasına yönelik sürekli olarak iyileştirmeye açık bir yapı kurgulanmıştır.