DUYURULAR

Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasalarında Gerçekleştirilen Lisans İşlemlerine İlişkin Duyuru

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasına yönelik olarak Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.05.2021 tarihli toplantısında değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup söz konusu değişiklikler, Yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda, Petrol ve LPG Piyasalarında lisans işlemlerinin (başvuru, tadil ve süre uzatımı) daha önceden olduğu üzere mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılabilmesinin sağlanması amacıyla aşağıda yer alan hususlarda ilgili tarafların azami özeni gösterilmesi önem taşımaktadır.

1-  Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu sorgularının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çevrimiçi olarak yapılabilmesi için ilgili tarafların online sorgu aktivasyonlarının yaptırmış olması gerekmektedir. Söz konusu aktivasyon işlemi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine doğrudan başvurulması suretiyle yapılmaktadır. Söz konusu aktivasyonu bulunmayan tarafların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bu işlemi tamamlamaları önem arz etmektedir. Söz konusu aktivasyon işlemi tamamlanmaksızın lisans işlemlerine ilişkin başvurular sistem tarafından otomatik olarak kabul edilmeyecektir.

2- 7318 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, lisans işlemlerinin tamamlanabilmesi için başvuru sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. Söz konusu borç sorgulamaları EPDK tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilmekte olup bu borçlara ilişkin her türlü itiraz ve düzeltme taleplerinin ilgili Kurumlara yapılması gerekmektedir.

3- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi kapsamında ilgili lisans sahiplerince ödenmesi gereken gelir paylarına yönelik olarak geçmiş dönemlere ilişkin borcu bulunanların, Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasalarındaki her türlü lisans işlemleri ve ulusal marker talepleri söz konusu borçlar ödenene kadar yerine getirilemeyecektir.

Yukarıda yer alan açıklamalar kapsamında lisans işlemlerinin en hızlı şekilde tamamlanmasının sağlanması amacıyla, lisans işlemlerine ilişkin başvuru yapılmadan önce yukarıda sayılan kapsamda herhangi bir borcun bulunup bulunmadığının başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi ve varsa borçların ödenmesinden sonra başvurunun gerçekleştirilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Ek : Konuya İlgi Yazı