DUYURULAR

SIFIR ATIK YÖNETİMİ

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sıfır Atık Yönetmeliği"nin Ek-1'i uyarınca, Akaryakıt İstasyonları ve Dinlenme Tesisleri için sistemin kurulmasına ilişkin son tarih 31.12.2020 olarak belirlenmiştir. Bahse konu uygulama için Çevre İl Müdürlükleri ve https://sifiratik.gov.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

Ek1 : Konuya İlgi Belge

Ek2 : Resmi Gazete