DUYURULAR

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hk.

21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı R.G'de yayımlanan "Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında belirlenen motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 01.01.2020 tarihine kadar, kayıt ve izin süreçlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Aksi halde söz konusu işlemlerini sürdüremeyeceklerdir.

Ek : Konuya İlgi Yazı