DUYURULAR

e-Arşiv Uygulama Formu

Sayın Bayimiz,

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, e-Arşiv uygulaması kapsamında tarafınıza düzenlenecek e-Arşiv faturalarının bildirilmesi için ekte sunulan formu en kısa zamanda doldurarak belirtilen yerlere gönderilmesi gerekmektedir.

Ek : e-Arşiv Formu