DUYURULAR

Petrol Piyasası Lisans İşlemleri Başvuruları Hakkında

E-devlet dönüşümü, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla, petrol piyasası kapsamındaki lisans işlemlerine ilişkin başvuruların elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar bir süredir devam etmektedir.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yürütülmekte olan lisans işlemlerine ilişkin başvurular (lisans verme, tadili, süre uzatımı ve sona erdirme), 2/1/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda https://basvuru.epdk.gov.tr internet adresi üzerinden alınmaya başlanmıştır. Elektronik başvurulara ilişkin sistemin sorunsuz bir şekilde çalıştığının gözlemlenmesi üzerine ve fiziksel temasın en aza indirilmesi suretiyle Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında; 01/01/2021 tarihi itibariyle bayilik, dağıtıcı, depolama, ihrakiye teslim, iletim, işleme, madeni yağ, serbest kullanıcı ve taşıma lisanslarına ilişkin olarak lisans sona erdirme hariç diğer başvurular sadece elektronik ortamda yapılabilecek olup yazılı ortamda yapılan başvurular yapılmamış sayılarak başvuru sahibine iade edilecektir.

Rafinerici lisanslarına ilişkin başvurular ile tüm lisans sahipleri için lisans sona erdirme başvurularının yazılı veya elektronik ortamda kabulüne devam edilecektir.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, petrol piyasası lisans işlemlerine (sona erdirme hariç) ilişkin başvuruların 01/01/2021 tarihi itibariyle sadece elektronik olarak yapılacağı hususunda bayilerine gerekli bilgilendirmeleri yapmaları, lisans başvuru işlemlerinin zaman kaybı olmaksızın sonuçlandırılması açısından önem taşımaktadır.

Başvuru prosedürlerine ilişkin güncel bilgilere https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-88- 1008/petrollisans-islemleri internet sitesinden ulaşılabilecektir.

Ayrıca elektronik ortamda yapılabilen lisans işlemlerine ilişkin olarak https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-112-1008/petrolelektronik-lisans-islemleri internet sitesinden bilgi alınabilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.